Tất cả sản phẩm

Máy đếm tiền Viki 6100
Liên hệ

Máy đếm tiền Viki 6100

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki 6100
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 6 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
Máy đếm tiền Viki 680
Liên hệ

Máy đếm tiền Viki 680

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki 680
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 6 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
Máy đếm tiền Viki 5588C
Liên hệ

Máy đếm tiền Viki 5588C

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki 5588C
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 6 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
Máy đếm tiền Viki 303
Liên hệ

Máy đếm tiền Viki 303

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki 303
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 6 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
Máy đếm tiền và kiểm tra tiền siêu giả Viki A12
Liên hệ

Máy đếm tiền và kiểm tra tiền siêu giả Viki A12

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki A12
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 9 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
Máy đếm tiền và kiểm tra tiền siêu giả Viki 9000
Liên hệ

Máy đếm tiền và kiểm tra tiền siêu giả Viki 9000

 • Mã số: Máy đếm tiền Viki 9000
 • Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm : > 1200 tờ/phút
 • Kích thước : 28 x 25 x 20 cm
 • Trọng lượng : 9 Kg
 • Bảo hành: tận nơi 12 tháng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: